Investeşte în oameni!
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Autentificare

Vizitatori

52658

Galerie foto

Investeşte în oameni!

Titlul proiectului: Acces la educaţie de calitate şi competenţe cheie pentru elevii din grupurile dezavantajate

Cod proiect: POSDRU/17/1.1/G/30148

Perioada de implementare:  1.01.2011-31.12.2012

Beneficiar proiect: Grupul Scolar Matei Basarab Craiova

Manager proiect: prof. Mihaela Carmen POPA

 

Obiectivul general al proiectului:

Creşterea nivelului de educaţie și pregatire profesională pentru 180 de elevi din invatamantul liceal, profesional şi tehnic doljan, dezavantajați de situația materială precară, prin promovarea culturii antreprenoriale şi prin certifcarea achiziţiilor de competenţe profesionale cheie în utilizarea computerului, cu scopul facilitării tranziției şi accesului acestora pe piaţa muncii, urmărindu-se de asemenea crearea unei baze pentru învaţarea pe tot parcursul vieţii.

Obiective specifice:

  • Orientarea şi consilierea in vederea alegerii unei cariere pentru grupul tinta

  • Abilitatii antreprenoriale si de cetatenie activa dezvoltate pentru 180 elevi prin cursuri cu caracter aplicativ, care sa furnizeze instrumentele de baza pentru initierea unor activitati cu caracter antreprenorial la momentul insertiei pe piata munciiEducatia initială a elevilor completată prin cursuri care certifica la nivel international aptitudinile de operare pe calculator, in vederea asigurarii de sanse egale pe piata europeana a muncii

  • O mai bună corelare cu nevoile pietei muncii si societatii bazate pe cunoastere completând oferta de educatie si formare profesionala initiala cu informatii in domeniul antreprenoriatului si competente relevante pentru piata muncii -TIC

  • Consolidarea parteneriatului între instituţiile de învăţământ implicate în proiect pentru a dezvolta un învăţământ eficient, incluziv şi în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii în UE.